ISLA-Lab

Interdisciplinary Speech, Language and Acquisition Laboratory

El laboratori té com a finalitat principal fomentar la col·laboració per tal de dur a terme investigacions i intercanvi d’idees en l’àmbit de la lingüística, especialment en el referent a l’estudi de les situacions de contacte i adquisició de llengües.

Els objectius principals del laboratori són:

  • Fomentar l’intercanvi d’idees sobre els principis fonamentals del llenguatge i dels seus components
  • Estudiar el llenguatge des de diverses perspectives, principalment la variació lingüística en diferents contextos (entre ells, les situacions de contacte),
  • Implementar metodologies específiques de lingüística de corpus i combinar-les amb tècniques experimentals associades a les ciències socials.